Hệ thống quản trị

Nhân sự chủ chốt

TẦM NHÌN

 

 

“Trở thành một trong những biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm gạo, thức ăn gia súc gia cầm, thức ăn thủy sản, bao bì và là doanh nghiệp đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại để nghiên cứu thực nghiệm và sản xuất ra các sản phẩm có nguồn gốc từ nguyên liệu nông nghiệp có giá trị gia tăng cao. “

Ông Phạm Minh Thiện

Giám Đốc Điều Hành

SỨ MỆNH

"Mọi sản phẩm của Cỏ May đều phải mang lợi ích cho người tiêu dùng."

“Cỏ May cam kết mang đến cho cộng đồng sản phẩm và chất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội”

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

“Trở thành một trong những biểu tượng niềm tin hàng đầu khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long nói riêng và Việt Nam nói chung về sản phẩm và chất lượng“

CHÍNH TRỰC

Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

TÔN TRỌNG

Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.

CÔNG BẰNG

Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

ĐẠO ĐỨC

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách
đạo đức.

TUÂN THỦ

Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.