Các giải thưởng và danh hiệu cao quý

Huân chương lao động hạng 3 Việt Nam

Hệ thống quản trị

Nhân sự chủ chốt

Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

Giải thưởng Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014

Doanh nhân vàng

năm 2009

Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2015, 2013, 2011, 2009

Chứng nhận thành viên LBC 2016

Chứng nhận Gạo Cỏ May - Hàng VietNam chất lượng cao

Chứng nhận quản lý chất lượng

Doanh nhân tiêu biểu ĐBSCL

năm 2013

Doanh nghiệp tiêu biểu ĐBSLC năm 2012

Chứng chỉ thành tích

năm 2013

Tôn Vinh Doanh Nghiệp của UBND Tỉnh Đồng Tháp