NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Hội đồng quản trị

Bà PHẠM THỊ TỐ UYÊN

Giám Đốc DNTN Cỏ May Châu Thành.

Ông ĐINH MINH TÂM

Phó Giám đốc Cỏ May Châu Thành

Chairman  Mr PHẠM HẢI BẰNG

Chủ tịch hội đồng quản trị

CEO  Mr. PHẠM MINH THIỆN

Giám đốc điều hành

Ông PHẠM MINH THIỆN

Giám đốc CN Cỏ May Sadec

Ông VĂN PHƯỚC BA

Phó Giám Đốc CTy TNHH Cỏ May LAI VUNG