comaygroup.com

Liên hệ về thức ăn thuỷ sản

 

MR : PHẠM MINH THIỆN.

Địa chỉ: Lô 18-19, Khu CN Sông Hậu

xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT:   02773.615999  

Fax: 02773.613999

comaygroup.com
comaygroup.com
comaygroup.com
comaygroup.com

LIÊN HỆ VỀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 

MR: PHẠM MINH THIỆN

ĐỊA CHỈ: KHU C, KCN SAĐÉC,

 

TP SAĐÉC, TỈNH ĐỒNG THÁP

LIÊN HỆ VỀ IN ẤN BAO BÌ

 

MS: PHẠM THỊ TỐ UYÊN

 

ĐỊA CHỈ: 279, QUỐC LỘ 80, XÃ TÂN

 

NHUẬN ĐÔNG, HUYỆN CHÂU THÀNH

 

TỈNH ĐỒNG THÁP.

 

LIÊN HỆ VỀ GẠO

 

MR: ĐINH MINH TÂM 

 

ĐỊA CHỈ: 186, QUỐC LỘ 80, ẤP

 

 

THẠNH PHÚ, XÃ TÂN BÌNH, HUYỆN

 

CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP.

LIÊN HỆ VỀ CỎ MAY ESSENTIAL

 

MR: PHẠM MINH THIỆN

ĐỊA CHỈ: Lô C3-III, Khu C, KCN

 

Sa Đéc, P.Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc

 

 TỈNH ĐỒNG THÁP.

ĐT:   02773.763829 

Fax: 02773.763827

ĐT:   02773.773135 

Fax: 02773.774135

ĐT:   02773.861135  

Fax: 02773.863777

ĐT/Fax: 02773.925988

LIÊN HỆ VỀ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN

 

MR: PHẠM MINH THIỆN

ĐỊA CHỈ: Lô 8-9-10, KCN Sông Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

 

ĐT: 02773.654888