Co May Essential

Dựa vào những nguyên liệu tự nhiên sẵn có ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; ứng dụng công nghệ và kỹ thuật hiện đại; kết tinh tài hoa và trí tuệ của con người để chiết xuất và sản xuất ra các sản phẩm độc đáo, có giá trị gia tăng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu cao của các thị trường xuất khẩu và nội địa, mang lại giá trị cao hơn so với việc làm nông nghiệp truyền thống.